Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) este o entitate cu personalitate juridică care reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.

Contact

Ne poți suna la: +40 722 533 648

Obiective

  • Creșterea reprezentativității asociației professionale;
  • Stabilire parteneriate – dialog professional;
  • Comunicare și diseminare internă și externă;
  • Accesare oportunități pentru Auditori și Manageri Energetici;

Resurse

  • Reprezentare in parteneriate;
  • Grupuri de acțiune pe arii de competente;
  • Organizare si participare la evenimente;
  • Portal web SAMER;

Documente

Vă prezentăm celor interesați documentele juridice actuale ale SAMER.

Adeziune Samer

*) Inainte de a completa aceasta cerere, va rugam sa consultati “Nota de informare privind protectia datelor”
disponibila la urmatoarea adresa: https://www.samer.ro/nota-de-informare-privind-protectia-datelor-personale/

Certificatul Samer – Registrul Special – Asociatii

Certificat de identificare fiscală (CIF Anaf)

Statut Samer

Extras Registrul Special – Asociatii 07.07.2023

Extras de cont

Reprezentare in parteneriate în tară și străinătate

Grupuri de actine pe arii de competente

Organizare si participare la evenimente