Asociații profesionale similare

Rezultat: SAMER o asociație cu minim 150 membri până în Decembrie 2017.

Cum?
Prin adeziunea unui număr cât mai mare de Auditori și Manageri Energetici din comunitatea profesioniștilor și implicarea membrilor în grupuri de
acțiune și de comunicare internă și cu partenerii asociației;

Colaborăm cu următoarele Asociații profesionale

Pentru un impact pozitiv și de calitate asupra specialiștilor Auditori și Manageri Energetici și asupra mediului industrial și de business, inclusiv al
celor care activează în piața de eficiență energetică;