Cum să-ți crești profitul prin eficiență energetică

Pentru cei care se întreabă ce înseamnă eficiența energetică, cei care lucrează în domeniu de mai mulți ani știu că aceasta înseamnă energie gratuită sau cum să obții mai mult cu mai puțin.

Eficiența energetică rămane cea mai ieftină sursă de energie, care are încă un mare potențial neexploatat. Ar  trebui să fie prima strategie de combatere a schimbărilor climatice.

În ultimii ani, se poate observa tot mai mult că la nivel internațional, eficiența energetică se abordează în mod integrat.

Pentru unele companii înseamnă, de asemenea, eficiența produsului care este livrat consumatorilor, deoarece cea mai mare parte a amprentei de carbon a companiei poate veni din consumurile realizate pentru  produsele care sunt proiectate și livrate.

Eficiența energetică privește și economia circulară, impactul produselor vândute și modul în care materialele utilizate se pot recupera și reutiliza la sfârșitul ciclului de viață al produsului. Și mai înseamna și consum redus de energie în lanțul de aprovizionare și transport.

Managementul energetic și importanța lui

Pentru că fără o strategie și cu zero acțiuni obținem tot zero…rezultate

După peste 20 de ani de muncă în industrie am ajuns la concluzia că în implementarea de acțiuni,     obținerea de rezultate, cunoștințele tehnice sunt importante. Dar mai important decât aceste skill-uri tehnice este partea de soft skill care ține de cultura organizatională, atitudine, comunicare, conștientizare, empatie, inteligență emotională.

Dincolo de acei indicatori de performanță (key performance indicators) KPI-uri pe care îi fixează cea mai mare parte dintre companiile multinaționale, oamenii care gândesc și implementează acțiunile, oamenii implicați în realizare trebuie să gasească înauntrul lor un motiv pentru a rezona cu acele idei.

Doar niște cifre seci, procente sau raportări ale consumului în kWh/produs sau pe anumiți indicatori tehnici și economici, nu vor fi suficienți pentru a construi o strategie sustenabilă pe termen lung.

Eficiența energetică începe, continuă și se realizează cu oameni

În actualul context global tot mai volatil și la nivelul fortei de muncă existentă și disponibilă, resursa umană implicată va fi un aspect decisiv în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Promovarea creșterii profesionale a angajaților și a învățării va constitui un beneficiu tot mai important pentru companii. Iar cei care iși vor ajuta angajații să își construiască noi abilitați și îi vor recompensa pentru aceasta, vor fi cei care pe termen lung își vor depăși competitorii.

Un leadership autentic va fi cel mai atractiv beneficiu pentru că va ajuta angajații să crească, să își dezvolte noi abilităti, să avanseze în carieră și să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile și deciziile lor.

În situații limită, un lider ar trebui să fie întotdeauna acolo între oamenii lui pentru a lua decizii, a demara și coordona acțiuni și pentru a-și asuma responsabilitatea alături de ei. Am observat în unele organizații o oarecare frică, o reținere de a lua decizii tranșante. De obicei, este mai periculos să nu se ia nici o decizie, decât  să se ia o decizie care ulterior poate fi corectată dacă este necesar.

Desigur este vorba și de impactul financiar al deciziilor, de aceea fiecare companie ar fi indicat să realizeze și o evaluare a riscurilor.

Inteligența emoțională este un ingredient cheie în rețeta de leadership, fără de care, top managementul este deconectat de la oameni și organizația nu va performa.

Nimeni nu poate conduce eficient o organizație doar de la birou, fără să aibă si o experiență din teren, din fabrici, fără să înțeleagă ce se întâmplă la nivel de procese tehnologice și cum sunt oamenii implicați în acestea.

Aceasta este acum o lacună cu care se confruntă multe organizații, comunicarea lor este slabă, acțiunile nu se potrivesc cu cuvintele și pană la urma top managementul este deconectat de la nevoile și de la feedback-ul real al angajaților, cu atât mai mult cu cât mandatele managerilor de top sunt de obicei de 2-4 ani, timp în care nu au ocazia să imprime viziune, asumarea unor proiecte cu durată mai mare și efectiv să-și cunoască echipele și oamenii din organizație.

În conditiile în care mandatele managerilor de top sunt de obicei de 2-4 ani, perioadă în care, aceștia,  nu au ocazia să imprime viziune, asumarea unor proiecte cu durată mai mare și efectiv să-și cunoască echipele și oamenii din organizație.

Decizia de alegere a top managementului este foarte importantă și trebuie să aibă în vedere experiența demonstrată în domeniul respectiv și nu trebuie să fie influențată sub nici o formă de alte aspecte ce nu țin de criteriile de performanță economică.

Cel mai mare risc actual al organizațiilor este de a nu se adapta suficient de repede la mediul foarte volatil de business și de interferența de cele mai multe ori nejustificată a mediului politic cu cel de afaceri.

Acțiuni de eficiență energetică

Eficiența energetică are în continuare un mare potențial neexploatat și ar trebui să înceapă cu acțiunile organizatorice și costuri reduse, respectiv cu impact  sesizabil  în economia de energie.

De exemplu, este vorba de reducerea sau chiar eliminarea pierderilor: oprirea echipamentelor la sfârșitul programului de lucru; controlul temperaturilor interioare, iarna și vara în funcție de programul producției, identificarea și limitarea constantă a pierderilor de aer comprimat, etc.

În stabilirea temperaturii utilizate pentru încălzire, răcire în fabrici, depozite sau birouri, se vor avea în vedere și cerințele de sanătate în muncă, prin crearea unui mediu de lucru confortabil.

De asemenea, este foarte importantă sincronizarea între zonele de producție pentru a avea o mai bună încărcare a echipamentelor la capacitatea lor nominala și pentru a nu pierde energie.

Este interesant cum uneori ne gândim la soluții complicate cu investiții mari și in continuare în fabrici sunt încă pierderi de energie care se pot elimina.

O îmbunătățire continuă a procesului de producție, pentru a reduce timpul dintre intrarea materiilor prime în fabrică și livrarea produsului final în lanțul de vânzare, va îmbunătăți productivitatea și eficiența  energetică.  Acest  lucru se poate realiza prin conștientizarea oamenilor și digitalizare.

Planul de acțiuni și indicatorii de performanță

Pentru a obține rezultate stabile pe termen lung fiecare companie ar trebui să își definească o strategie și un planul de acțiune. Obiectivele stabilite ar trebui să fie realizabile, într-un mod care să motiveze și angajatii și să mențină compania competitivă pe piață.

Spre exemplu, în stabilirea indicatorilor de performanță se poate calcula kWh de energie consumată pentru a realiza un produs sau o anumită cantitate de produse. Pentru a stabili un potențial real de îmbunătațire a performanței energetice se consideră influența factorilor cuantificabili (temperatură exterioară, organizarea producției în schimburi, număr operatori implicați etc.), dar și a acțiunilor de eficiență, nivelul preconizat de producție și influența acestor parametri în rezultatul final.

În general, pentru actiunile de eficiență în utilizarea energiei care se realizează prin investiții se consideră că o perioada rezonabilă de amortizare este de 3 – 4 ani. Proiectele prin care se produce local energie pentru autoconsum au o perioadă de recuperare a investiției mai mare. Și desigur, sunt unele acțiuni care au un impact și în îmbunătățirea condițiilor de muncă, în reducerea costurilor de mentenanță, în acest caz decizia de investiție ar trebui să fie mai flexibilă și chiar să ia în calcul aceste beneficii indirecte, uneori cu impact mai crescut decât economia de energie.

Planul de acțiune energetică poate sa fie considerat ca și o piramidă, unde la bază avem acțiunile de conservare a energiei și de reducere a necesarului de consum, inclusiv prin activitățile de mentenanță, pentru că dacă producția nu funcționează, nu putem fi profitabili și eficienți din punct de vedere energetic.

La al doilea nivel se află acțiunile de eficiență energetică în care am realizat îmbunătățiri directe cu rezultate tangibile. Aici se pot menționa actiuni referitoare la instalațiile de încălzire, ventilare, climatizare, pompare, aer comprimat, iluminat, contorizare, recuperare energie (căldură și energie de frânare)  reziduală.

La al treilea nivel avem în vedere măsurile organizatorice prin care consumăm energie în funcție de cerere, nivelul producției. Aici se încadrează acțiunile prin care se reduc pierderile de energie și se sicronizează producția cu consumul de energie, prin monitorizarea activă a acestora.

Iar în vârful piramidei sunt acțiunile de producție locală a energiei pentru autoconsum, energia din surse regenerabile. În general, înainte de a ajunge la producția de energie, proiecte care necesită resurse financiare semnificative, ar fi indicat să se realizeze acțiunile de eficiență menționate anterior, proiecte care au costuri mai reduse, deși în contextul actual sursele fotovoltaice au devenit atractive financiar.

Toate aceste acțiuni pentru cei mai multi dintre oameni sunt simple cuvinte, dar lupta împotriva schimbărilor climatice poate salva omenirea de la variații extreme de temperatură, precum și fenomene extreme, secetă, foamete, incendii și inundații. Schimbările climatice se produc mai repede decât  am crede și sunt cea mai mare provocare din acest moment a omenirii.

Schimbările climatice nu privesc doar partea tehnică, ci în primul rând este vorba de o schimbare de mentalitate, atitudine, continuă învățare și inovare. Tehnologia evoluează în mod constant, iar companiile care investesc în cresterea angajatilor, se vor dezvolta în mod sustenabil.

Și să nu uităm că eficiența energetică va spori și profitabilitatea afacerii.

Cea mai mare provocare este execuția planului de acțiune

Toate companiile relevante în piață la nivel global au ințeles că stabilirea unor indicatori pentru a deveni neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 le vor ajuta pe termen lung să prospere.

De aceea, companiile se străduiesc să concureze în a-și stabili ținte cât mai ambițioase legate de reducerea emisiilor de CO2. Aceasta, pentru că, executivii acestor organizații au înțeles că tot mai mult consumatorii vor cumpăra produsele, serviciile, dacă brandul lor are o strategie clară de dezvoltare durabilă.

Totuși, conform unor sondaje, cea mai mare parte a top managementului din diverse industrii a realizat că doar o mică parte din liderii companiilor au excelat atât in strategie cât și în execuția planului de acțiune. De aceea, strategia și execuția sunt elemente cheie pentru orice afacere.

Un executiv empatic știe că primii clienți sunt proprii angajati, dacă angajatilor nu le place compania unde lucrează, munca și produsul lor, atunci același lucru se va întampla cu clienții, deoarece primii consumatori sunt chiar angajații.

Acesta este motivul pentru care companiile internaționale de top concurează pentru a asigura un echilibru între viața profesională și cea personală și pentru starea de bine, bunăstarea angajațiilor.
Companii care vor performa în această competiție vor implementa și strategia și acțiunile, iar pe termen lung vor prospera, aducând caștiguri companiei și investitorilor.

Aspectul cel mai semnificativ al eficienței energetice este cultura companiei, comunicarea și conștientizarea. Politica energetică nu se poate realiza fără o strategie iar strategia, planul de acțiune nu are nici o valoare dacă nu este urmat de acțiuni concrete.

Ce nu este eficiența energetică

Să devenim eficienți energetici nu este ceva ce se realizează ușor, deși este ceva ce poate să aibă sau chiar are un termen concret de realizare.

Este lucrul corect pe care trebuie sa îl facem pentru planetă, pentru viitorul omenirii și pentru a rămâne în piață.

Este un proces de învățare, adaptare și inovare continuă, este ceva ce se realizează cu sacrificii, prin acțiuni concrete și prin conservarea a ceea ce deja s-a obținut.

Eficiența energetică nu este o soluție unică, este o soluție integrată cu diferite surse de energie, soluție care va include în viitor în mod obligatoriu și producția de energie, soluții de stocare a energiei și soluții de sincronizare a consumului cu cererea.

Eficiența energetică înseamnă să avem condiții de viață mai confortabile, cu un impact cât mai mic  asupra mediului. Înseamnă, a produce mai mult, la aceeași calitate, cu mai puțină energie.

Și în această călatorie către o viață mai bună vor caștiga cei care învată, se adaptează și evoluează permanent.

Autor: Ing. Gabriel Dale – Manager energetic pentru industrie

Write a comment

4 + 16 =