Grupuri de acțiune

Grupuri de acțiune pe arii de competențe

Consiliul Director propune funcționarea unor grupuri de acțiune în cadrul SAMER, pentru dialog profesional, pregătirea și îndeplinirea obiectivelor. Membrii grupurilor de acțiune repartizați conform specializărilor, respectiv voluntar, iar coordonatorii sunt desemnați de Consiliul Director.

Comisia de etică și conduită profesională

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Audit energetic industrial

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Audit și Management energetic pentru flote auto

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Audit energetic pentru clădiri

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Management energetic industrial

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Management energetic pentru localități

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Audit și Management energetic în producerea, transportul și distribuția energiei

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Implementarea Standardului de Management Energetic ISO 50001

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica

Implementarea Sistemului de Măsurare și Verificare conform IPMVP

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica