Misiunea SAMER

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România

reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.

Conducerea executivă
Obiective
 • Creșterea reprezentativității asociației profesionale;
 • Stabilire parteneriate – dialog profesional;
 • Comunicare și diseminare internă și externă;
 • Accesare oportunități pentru Auditori și Manageri Energetici;
Resurse
 • Reprezentare în parteneriate;
 • Grupuri de acțiune pe arii de competențe;
 • Organizare și participare la evenimente;
 • Portal web SAMER;
Obiectivul nr. 1
Creșterea reprezentativității asociației profesionale
De ce?

Pentru un impact pozitiv și de calitate asupra specialiștilor Auditori și Manageri Energetici și asupra mediului industrial și de business, inclusiv al celor care activează în piața de eficiență energetică;

Cum?

Prin adeziunea unui număr cât mai mare de Auditori și Manageri Energetici din comunitatea profesioniștilor și implicarea membrilor în grupuri de acțiune și de comunicare internă și cu partenerii asociației;

Rezultate

SAMER o asociație cu minim 150 membri până în Decembrie 2017, cu membri în grupuri de acțiune și de comunicare internă implicați activ în dezvoltarea comunității ;

Obiectivul nr. 2
Stabilire parteneriate – dialog profesional
De ce?

SAMER reprezintă interesele comunității Auditorilor și Managerilor Energetici în relația cu participanții din piața de eficiență energetică și promovează rolul și beneficiile auditului și managementului energetic;

Cum?

Prin parteneriate oficiale, dialog profesional și implicare în luarea deciziilor privind domeniul eficienței energetice.

Rezultate

SAMER are un impact recunoscut la nivel național, creșterea calității și valorii pieței de eficiență, exprimată prin satisfacția membrilor.

Obiectivul nr. 3
Comunicare și diseminare internă
 • Colectare, analiză și diseminare propuneri primite din partea membrilor SAMER, către comunitate sau către mediul extern, incusiv prin online: website, comunicate de presă, newslettere, articole etc.;
 • Transmitere oportunități primite din mediul extern;
 • Informări specifice pentru Auditori / Manageri Energetici;
 • Organizarea unor sesiuni de prezentări – know-how, soluții, studii de caz;
Obiectivul nr. 4
Accesare oportunități pentru membrii
 • BERD - Advice for Small Business: SAMER a primit propunerea de cofinanțare nerambursabilă 75% pentru audituri energetice, SF-uri eficiență, ISO 50001; Beneficiari: IMM-uri și auditorii energetici; Detalii: www.basromania.ro și via e-mail către comunitatea AE și ME;
 • Suport pentru și intrare în parteneriate proiecte internaționale în domeniul eficienței energetice – diseminare, cursuri formare profesională, proiecte pilot implementare soluții – adresate membrilor SAMER; Exemplu: Energy Managers Power to Lead Efficiency – EmPower Efficiency;
 • SAMER – platformă opțională și voluntară de facilitare contacte și implementare proiecte eficiență pentru membrii asociației;