OBIECTIVE SAMER

Obiective
 1. Creșterea reprezentativității asociației professionals;
 2. Stabilire parteneriate – dialog professional;
 3. Comunicare și diseminare internă și externă;
 4. Accesare oportunități pentru Auditori și Manageri Energetici;
Resurse
 • Reprezentare în parteneriate;
 • Grupuri de acțiune pe arii de competențe;
 • Organizare și participare la evenimente;
 • Portal web SAMER;
Obiectivul nr. 1
Creșterea reprezentativității asociației profesionale
De ce?

Pentru un impact pozitiv și de calitate a specialiștilor Auditori și Manageri Energetici și asupra mediului industrial și economic, inclusiv al celor care activează în piața de eficiență energetică;

Cum?

Prin adeziunea unui număr cât mai mare de Auditori și Manageri Energetici din comunitatea profesioniștilor și implicarea membrilor în grupuri de acțiune și de comunicare internă și cu partenerii asociației;

Rezultate

SAMER este o asociație cu 175 membri (Mai 2020), cu membri în grupuri de acțiune și de comunicare internă implicați activ în dezvoltarea comunității ;

Obiectivul nr. 2
Comunicare și diseminare internă
 • Colectare, analiză și diseminare propuneri primite din partea membrilor SAMER, către comunitate sau către mediul extern, incusiv prin online: website, comunicate de presă, newslettere, articole etc.;
 • Transmitere oportunități primite din mediul extern;
 • Informări specifice pentru Auditori / Manageri Energetici;
 • Organizarea unor sesiuni de prezentări – know-how, soluții, studii de caz;
Obiectivul nr. 3
Accesare oportunități pentru membrii
 • BERD - Advice for Small Business: SAMER a primit propunerea de cofinanțare nerambursabilă 75% pentru audituri energetice, SF-uri eficiență, ISO 50001; Beneficiari: IMM-uri și auditorii energetici; Detalii: www.basromania.ro și via e-mail către comunitatea AE și ME;
 • Suport pentru și intrare în parteneriate proiecte internaționale în domeniul eficienței energetice – diseminare, cursuri formare profesională, proiecte pilot implementare soluții – adresate membrilor SAMER; Exemplu: Energy Managers Power to Lead Efficiency – EmPower Efficiency;
 • SAMER – platformă opțională și voluntară de facilitare contacte și implementare proiecte eficiență pentru membrii asociației;