Plan de acțiune

Choose from our wide range of portfolio layouts

Comisia de etică și conduită profesională
Audit energetic industrial
Audit energetic pentru clădiri
Management energetic industrial
Management energetic pentru localități
Audit și Management energetic în producerea, transportul și distribuția energiei
Audit și Management energetic pentru flote auto
Implementarea Standardului de Management Energetic ISO 50001
Implementarea Sistemului de Măsurare și Verificare conform IPMVP
Cercetare științifică, inovare și diseminare