Reglementări

Choose from our wide range of portfolio layouts

În domeniul energiei, inovaţia trebuie să aducă soluţii viabile pentru utilizarea resurselor regenerabile, energia eoliană, energia solară, energia apelor, astfel încât să folosim cât mai puţin sursele fosile. Iar dacă le folosim trebuie să le folosim raţional. Am aflat cu interes de:

cercetările specialiştilor minieri de a găsi noi soluţii pentru transformarea carbonului în energie electrică,

despre cerectările avansate pentru realizarea centralelor electrice bazate pe fuziune şi

despre soluţiile practice de înlocuire a arderii gazului metan în industrie cu tehnologii electrotermice.

Suntem convinși că dezvoltarea sustenabilă nu poate fi gândită în afara susţinerii procesului de cercetare şi inovare.