SAMER

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) este o entitate cu personalitate juridică care reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.

Comunitatea Samer

Reprezentare in parteneriate în tară și străinătate

Grupuri de actiune pe arii de competente

Organizare si participare la evenimente