MISIUNE

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) este o entitate fără personalitate juridică care se găsește în cadrul Asociației Energia Inteligentă și reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.